Life, My Year

KONTRAST- Lys og mørke. Den evige dans

Weekend –  Kontrast

Det er blevet mærkbart lysere i morgentimerne. Det vil alle der ligesom mig var tidligt oppe i weekenden have bemærket.

Især søndagmorgen var særlig i min verden. Den bleggule himmel. Jorden så hvid af frost som den kan blive uden sne. Skovbrynets sorte dunkle skygge. Kørte i den varme bil denne isnende fredfyldte morgen gennem kontrastfyldt natur mens P2 spillede ”The Mist” af Franz Bach. Tåget var der nu ikke men de blide toner passede alligevel godt til den frostklare stemning. Moderjord blunder i sin dødeagtige dvale. Mens livet summer videre oppe på hendes tykke hud.

Vi for vores del, tog del i en dans om kontraster. Startede denne weekend op med en nedslående samtale med min kære mor. Hendes mand lider af en fremskreden demens og den ubeskrivelige sorg det er for hende, at se sin elskede forsvinde bort for øjnene af hende. Hvor meget jeg end forsøger, er det svært at rumme og helt at forstå hvor grusom den hjerteskærende proces må være. Man kan prøve, men jeg tror dimensionen af det er noget man kun helt fatter når det sker for en selv.Her kan jeg blot lytte og støtte alt hvad jeg formår.

De tunge tanker fra bagsiden af livet, blandede sig med den umiddelbare livsglæde og energiudladning ved at have alle mine døtre under samme tag hele weekenden. Fandt dem igår aftes siddende i sofaerne og udveksle de smukkeste navne til de børn de engang skal have. Udløste en lammer af slægtens knytnæve i mellemgulvet. Livet er heldigvis stærkere end døden. De nye generationer kommer. Vi andre lever, visner og forføjer os på mere eller mindre værdig vis, medens blomsterne fortsætter med at springe ud på ny og verdenshjulet ruller. Videre, videre.

Vi smed den gamle klassiker ”Casablanca” på hjemmebiografen og fik endelig ungdommen til at se med. Skævende op fra deres mobiltelefoner, overgav de sig modvilligt. De tog de sort/hvide scener til sig, men kommenterede plottet som langsommeligt. De er vant til et andet tempo. Vi gamle synes de skal lægge telefonerne væk og dvæle lidt. Er vi bare gamle? Hvor er vi om halvtreds år?

Og således var denne weekend på alle måder kontrastfuld. Mørk og lys, sorgfuld og glædesfuld, gammel og ung.
Sort og hvid –  men på ingen måde farveløs. Ganske som livet. Det dyrebare liv.

//Weekend – Contrast

In our northern hemisphere it´s becoming notably lighter in the morning hours. Everyone who, like me was up early this weekend would have noticed.

Especially Sunday morning was significant.  The pale sky. The fields looked as white and frosty as it could without snow. The dark shadow of the woods. Drow my car this serene morning through contrasting nature while my radio played “The Mist” by Franz Bach. Though there were no fog the gentle tones sounded well for the frosty atmosphere. Mother Earth blunders in her deadly sleep. While life goes on on her thick skin.

For our part, we participated in a dance of contrasts. Started this weekend with a sad conversations with my dear mother. Her husband suffers from an advanced dementia and the indescribable sadness it is for her to see her dearest disappearing right in front of her eyes. It’s hard to accommodate and completely understand how cruel this heartbreaking process must be. One can try, but I think the dimension of it is something one only feels when it happens to one’s own.

The heavy thoughts from the backside of life, blended with the immediate joy of life and energy from having all my daughters under the same roof all weekend. Found them last night sitting in the sofas and exchanging the most beautiful names for the children they once may have. Life is stronger than death, the new generations continues to come. The old ones who will have had their lifes will wither their leaves in more or less worthy ways and new flowers will bloom again and the big wheel of the world will roll. Further and further on.

We put the old classic “Casablanca” at the home theater and finally got the youth to watch it with us. With one eye on their cell phones, they reluctantly surrendered. Taken in the black and white scenes, but commented the plot as being to slow. They are used to a different pace. We old think they got to put the phones away and just try to be a little more lingering. How will the world be in fifty years?

So this weekend was in all ways contrasting. Dark and light, sad and joyful, old and young. Black and white – but by no means colorless. Just like life. The precious life.