Life, My Year

NUET. Det evige nu

 

DAG 3 – NUET

Nuet er alt vi har. Alle tanker om fremtiden er bare tanker. Og Især bekymringer for fremtiden er netop blot tanker. Det har været dagens tema for mig.

At være vågen vil sige at leve her og nu, således at når du er sammen med de personer du elsker, er du nærværende, eller når du er sammen med dit kæledyr, eller på arbejde, eller i et kreativt virke, at du er tilstede i hvilket som helst nu du befinder dig i.

Jeg skal øve mig. I ”at være vågen” og nærværende, da jeg er ulidelig distræt til tider – til stor irritation for min familie. Og i dag har ikke været nogen undtagelse. Her er den bedste øvelse jeg gør brug af for at blive bedre til at være nærværende i nuet. Jeg lægger små øjeblikke ind i min dagligdag – små stunder i løbet af dagen hvor jeg kan være helt stille og bare mærke nuet. Om det så bare er et ganske kort øjeblik jeg bruger til at tage en dyb indånding før jeg trykker send på en e-mail, eller inden jeg står ud af bilen. Det lille øjeblik hvor jeg lukker øjnene og mærker hele min krop. Lydene omkring mig. Duftene, mit tøj mod min hud. Og så åbner jeg øjnene og kigger rundt på indtrykkene omkring mig. Farver og lys i omgivelserne. Det tager ganske kort tid, men hjælper mig til at mærke nuet.
Og naturligvis bruge lidt af den samme teknik for at henlede hele min opmærksomhed på den person eller personer jeg er sammen med.

Ved at dvæle ved øjeblikke i løbet af dagen, føler jeg også at jeg på den måde kan ”bremse” tiden bare en lille smule. Det er åbenbart en ting for mig i øjeblikket at jeg føler tiden går for stærkt…

 

//DAY 3 – THE NOW

The now is all we have. All thoughts about the future are just thoughts. And especially worries about the future are just thoughts. This has been the theme of this day for me.

Being awake means living here and now so that when you are together with the people you love you are present or when you are with your pet, or working and being creative that you are present in whatever you are doing.

I do have to practice a great deal in this. In “being awake” and present, as I am unbearably distracted at times – to great annoyance for my family. And today has been no exception.

The best exercise I use is to put small moments of silence into my daily routine. Little moments during the day where I can be completely quiet and just feel the moment. It can just be for a very short moment to take a deep breath before I click the send button on an email or before I get out of the car after parking. I close my eyes and feel my whole body. Listen to the sounds around me. The fragrances, my clothes against my skin. And then I open my eyes and look around to get a look at the surroundings. Impressions around me – colors and lights. It only takes a minute, but helps me feel the moment and be very present in the now.
And of course, I try as much as possible to do the same while being around my husband and kids.

This is also a way to “slow down” the speeding of time, that seems to be a concerning issue for me these days…