Life, My Year

NEW YEAR. Nyt kapitel

 

Dag 1 – NYTÅR

Vågnede op efter den mest stille nytårsaften jeg har oplevet. . Men det passede vel egentlig meget godt efter mit til dato mest introverte år.

Bare ham og jeg. Ingen fest. Ingen gæster. Ingenting andet end os to. For første gang nogensinde til en nytårsaften.  Østers og hummer og god vin. Alle ungerne spredt for alle vinde. De store unger. En lille forsmag på hvordan det snart bliver når de alle er flyttet hjemmefra…

Orkede ingenting efter en ellers virkelig dejlig og meget social jul –  som jeg gerne vil have den. Men det kræver jo lidt forberedelse at få den til at blive det og prisen var af fysisk karakter; Udmattelse og sociale tømmermænd.

Stod op. Drak kaffe. Kørte ud til min hest og sadlede ham op. Skoven var stille, blød, forventningsfuld og så mystisk som en gammel indbunden bog i det bagerste hjørne af et antikvariat. De gamle nøgne egetræer rakte knudrede opad og lyste sort mod den fugtige grå himmel hvor flygtige skyer gled afsted for vinden i grå akvarelagtige skygger, mens regnen kom og føjede mere vand til den allerede gennemvåde muld og de mange små skovbække, som med piblende lyde dannede lydbilledet sammen med hovenes taktfaste rytme. Jeg trak skovluften dybt  ind og lod mig bære ind i det nye år med Pan og skovens folk i øjenkrogen.

Mediterede nærmest mens jeg red. På året der var gået. På det der nu skal komme. 2018. Mit 48´tyvende år – om to et halvt banker det store femtal på aldersdøren. Hvordan jeg kommer videre og rykker på alle mine nye ideer. Jeg ved jeg skal i gang med flere kreative projekter. Jeg er ved at sprænges af lyst til at komme igang. Og alligevel stadig denne usikre afventen. Jeg vil tage en dag af gangen og lade dette år overraske mig. Jeg har en god mavefornemmelse.

Til aften har jeg arbejdet på et ”visionboard”. De plejer at virke for mig. Nogle gange næsten uhyggeligt præcist. Et visionboard hjælper mig til at fokusere og holde fast i mine mål. Når det er færdigt skal jeg nok berette hvad der er på det i år.

Godt nytår!!!

XO

Maise

 

//Day 1 – NEW YEAR

 Woke up this morning after the quietest New Year’s Eve I have ever experienced. But it really suited me very well after my most introverted year to date.

Just him and me. No party. No guests. Nothing but the two of us. For the first time ever on a New Year’s Eve. Good food though. Oysters, lobsters and some good wine. All our kids spread for all wins. The big kids. Soon they will all leave home for good and this will be our reality…

But felt quite exhausted after a really nice and very social Christmas – just as I wanted it to be, but it took some serious effort and a lot of preparation to make it that way and the price was of physical kind. Exhaustion and social hangover.

So – no new Year’s party for me this year.

Woke up early. Drank my coffee. And drove out to my horse and saddled him up.
The forest was quiet, soft and as mysterious as an old bound book in the back corner of the antique shop. The old bare oaks stretched upwards and shone black against the damp gray sky where the clouds floated in the wind in gray watercolorish shadows. The rain came and added more water to the already soaked moles and the many small trickling brooks that made soft music together with the rhythm of the hoofs.

I breathed in the moisty air and let my four-legged friend carry me through the forest into the new year with Pan and his people of the woods watching me secretly from behind the trees.

Kind of meditated while I rode. About the year that went by. And about what 2018 has in stall for me. This my 48´th year. Two and a half years from the big 5.  I know I’m going to start several creative projects. Projects I have been wanting to do all my life. Its time. I am longing to start again. And yet this uncertain awaiting.

 I must take one day at a time and let this year surprise me. I have a good feeling in my stomach.

Tonight, I have worked on a “vision board”. They usually work for me. Sometimes almost scary exactly. A Vision board helps me to focus and stick to my goals. When this one is done –  I’ll tell you what’s on it for this year.

 Happy New Year everyone!

XO Maise